Szkolenia i usługi BHP

Podstawowy zakres świadczonych usług BHP

Każdy pracodawca i każdy pracownik potrzebuje BHP. Bez odpowiedniej wiedzy i świadomości dużo częściej dochodzi do wypadków przy pracy. Dobrze przeszkolony pracownik, to spokojniejsza głowa pracodawcy. Świadczone przez nas usługi BHP z pewnością usatysfakcjonują każdego wymagającego pracodawcę oraz pokażą pracownikom że nasze usługi BHP są na najwyższym poziomie

Naszym zadaniem jako SŁUŻBY BHP jest zapewnienie właśnie tej świadomości i edukacji dla pracowników, ale również przy codziennym wsparciu dla pracodawców.

Świadczymy usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej dla małych podmiotów jak i dla kilkuset osobowych zakładów. Nasi specjaliści przygotowani są na każdą sytuację związaną z bezpieczeństwem pracy i ochroną przeciwpożarową. 

Obszar, na którym pracujemy obejmuje cały Dolny Śląsk. Mamy klientów między innymi we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Polkowicach, Świdnicy, Sobótce, Dzierżoniowie. 

Podstawowy zakres świadczonych usług BHP i PPOŻ:

 1. Szkolenia BHP – wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowników,
 2. Analiza ryzyka zawodowego wraz z optymalizacją poziomu ryzyka,
 3. Audyty w zakresie BHP i PPOŻ związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów,
 4. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i PPOŻ,
 5. Pełna obsługa postępowań powypadkowych,
 6. Okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów w celu podwyższenia bezpieczeństwa w zakładzie),
 7. Opracowanie niezbędnych instrukcji, planów ewakuacyjnych,
 8. Pomoc w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu ppoż.,
 9. Odpowiedzi na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz  realizacja zaleceń służb kontrolujących (PIP, SANEPID),
 10. Zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych),
 11. Nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich,
 12. Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia,
 13. Zapewnianie doradztwa w zakresie nowo wprowadzanych przepisów,
 14. Doradztwo w zakresie minimalnych i zasadniczych wymagań maszyn wraz z działaniami korygującymi.

Podstawowe usługi bhp i szkolenia bhp

postępowanie powypadkowe – dokumentacja wypadku przy pracy od 200 zł
instrukcje bhp- komplet od 50 zł
ocena ryzyka zawodowego od 50 zł
analiza i ocena stanu bhp w firmie / audyt bhp od 100 zł
analiza i ocena stanu ppoż w firmie / audyt ppoż od 100 zł
stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp od 100 zł

 

Rodzaj Szkolenia 1-3 osoby 4-9 osób 10 i więcej
   kurs online kurs online kurs online
 szkolenie wstępne BHP  50  –  40  –  35  –
szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  150  99  135  89  120  75
szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych  100  70  85  65  75  60
szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych  150  99  135  89  120  75
szkolenie okresowe bhp dla pracowników robotniczych   70  –  60  –  45  –